UREĐENJE GROBNIH MJESTA, IZGRADNJA NADGROBNOG UREĐAJA

Radovi na grobnom mjestu mogu se započeti nakon prijave upravljaču grobljem.

Prijava je obvezna za slijedeće radove:

   • Izgradnja nadgrobnog uređaja
   • Rekonstrukcija postojećeg nadgrobnog uređaja
   • Svi radovi koji izlaze izvan gabarita postojećeg nadgrobnog uređaja (vertikale nadgrobnog uređaja)
   • Postava aplikacija na nadgrobni uređaj koji su izvan uobičajenih dimenzija

Prijava nije obvezna za sljedeće radove:

   • Postava aplikacija na grobno mjesto (vaza, feral)
   • Čišćenje ili zamjena manjih dijelova nadgrobnog uređaja uz uvjet da se ne mijenjaju ukupni gabariti

Prijavu radova podnosi korisnik odnosno svi korisnici ukoliko grobno mjesto ima više korisnika. Prijava mora sadržavati:

   • Ime i prezime, adresu i OIB korisnika grobnog mjesta
   • Oznaku grobnog mjesta (sadržava podatke: groblje, oznaku polja, reda
   • Podatke o ovlaštenom izvođaču radova (podaci o tvrtki ili obrtniku koji izvodi radove)

Uz opće podatke potrebno je dostaviti i skicu ugovorenih radova izrađenu u mjerilu 1:20 sa prikazom planiranih radova te dimenzija nadgrobnog uređaja. Uobičajeno je da skicu ugovorenih radova izradi tvrtka odnosno obrtnik prilikom ugovaranja radova. 

Upravljač grobljem će nakon pregleda na licu mjesta izdati Odobrenje za radove što je uvjet za započinjanje radova na groblju. Ukoliko bi se radovi započeli prije izdavanja Odobrenja za radove upravljač grobljem ima pravo prekinuti započete radove.
Za izdavanje odobrenja plaća se cjenikom propisana naknada.

Skip to content