Reciklažna dvorišta

Bez naknade korisnici mogu odložiti na reciklažnim dvorištima:

  • elektronički otpad
  • akumulatore
  • žarulje
  • fluorescentne cijevi
  • tekstil, odjeća i obuća
  • stare lijekove
  • otpadna motorna i jestiva ulja,
  • zauljenu ambalažu
  • ambalažu onečišćeua opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.)
  • papir i karton
  • plastiku
  • staklenu i metalnu ambalažu
  • ravno staklo
  • limenke
  • stiropor
  • stare baterije
  • PET-boce
  • PE-folije
  • zeleni otpad
  • otpadne gume bez naplatka
  • glomazni (krupni) komunalni otpad

Glomazni komunalni otpad građani mogu dopremiti na reciklažno dvorište osobnim vozilima (putničko, dostavno, teretno ili terensko vozilo u vlasništvu ili najmu korisnika – fizičke osobe).
Glomazni komunalni otpad dovezen gospodarskim vozilima (vozila u vlasništvu tvrtke ili obrta) smatra se produktom poslovne djelatnosti pa se stoga zaračunavaju troškovi zbrinjavanja otpada prema cjeniku. Cjenik možete pogledati ovdje.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE MATULJI

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Jurdani 50/b, Jurdani (poslovna zona Komunalac d.o.o. Jurdani) .

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00 do 10:30 sati).
utorak i četvrtak od 10:00 do 18:00 sati (pauza od 13:00 do 13:30 sati).
subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima zatvoreno.

U Reciklažnom dvorištu Matulji otpad mogu odlagati korisnici sa područja Općine Matulji i Grada Opatije. Pri korištenju usluge potrebno je predočiti posljednji primljeni račun za komunalnu uslugu zbrinjavanja otpada te osobnu iskaznicu.

Pravilnik o načinu rada Reciklažnog dvorišta Matulji.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE LOVRAN

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Cesta za Lovransku Dragu bb, Lovran (iznad lovranskog groblja) – kontakt telefon 051 564 765.

Radno vrijeme je:
ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00 do 10:30 sati).
utorak i četvrtak od 10:00 do 18:00 sati (pauza od 13:00 do 13:30 sati).
subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima zatvoreno.

U Reciklažnom dvorištu Lovran otpad mogu odlagati korisnici sa područja Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga te MO Dobreć, Oprić i Ika. Pri korištenju usluge potrebno je predočiti posljednji primljeni račun za komunalnu uslugu zbrinjavanja otpada te osobnu iskaznicu.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odlaganju posebnih komponenti komunalnog otpada, i to:

 • Papir i karton
 • Ambalaža od plastike, metala i tetrapak
 • Metalna ambalaža pod tlakom (sprejevi)
 • Ambalaža od opasnih tvari
 • Ambalaža od stakla
 • Odjeća i tekstil
 • Toneri
 • Sitni EE otpad
 • Baterije
 • Lijekovi

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odlaganju otpada korisnicima isključivo sa područja Općine Mošćenička Draga. Trenutno se nalazi na lokaciji Aleja Slatina u Mošćeničkoj Dragi (na mapi).
Letak namijenjen korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta možete preuzeti ovdje

Skip to content