Reciklabilni otpad Odlaganje korisnog otpada - papira, plastike, tekstila

PAPIR

Papir se odlaže u spremnike namijenjene odlaganju reciklabilnog otpada.

Dozvoljeno odlaganje sljedećih vrsta papira:

   • novinski papir
   • časopisi
   • prospekti
   • knjige
   • katalozi
   • pisma
   • pisaći papir
   • bilježnice
   • kutije od kartona, bez ikakvih dodatnih otpadnih tvari
   • papirnate i kartonske vrećice.

Ne smije se odlagati:

   • foto papir
   • indigo papir
   • ugljeni papir
   • prljavi ili zauljeni papir
   • masni papir
   • plastikom obložena kartonska ambalaža.

Recikliranje papira je jedan od najstarijih postupaka reciklaže. Recikliranjem papira smanjuje se potreba za sječom šuma, a uvelike se smanjuje potreba za električnom energijom za proizvodnju papira čime se smanjuje i zagađenja zraka i vode. Reciklirani papir se proizvodi od 80 do 100% starog papira, a ekološki papir proizvodi se iz 100% starog papira.

PLASTIKA

Što je plastika?

Plastika je jedan od najčešće korištenih materijala. Sintetički je materijal koji se prvi put pojavljuje u 19. stoljeću. Koristi se za pakiranje različitih proizvoda, ambalažu za hranu i piće, za proizvodnju igračaka a sastavni je dio električnih uređaja, računala, namještaja i drugih predmeta.
Plastika se proizvodi od nafte, koja je neobnovljiv resurs. Iako je nezamjenjiva u suvremenom životu, plastika je problem kada postane otpad. Ukoliko se odvojeno sakupi i reciklira, u tom procesu se štede prirodne sirovine i energija za proizvodnju. Kada bi se sva naša plastika reciklirala, uštedjeli bismo četvrtinu prostora na deponiju i značajne količine nafte.

Korisne vrste plastike koje se odvajaju:

   • Polietilenske (najlonske) vrećice, folije, filmovi, mjehurasta (blister) ambalaža koja može imati i oznake: PE-HD, PE-LD, PP
   • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje (koja ne sadrže opasne tvari), kozmetike, lijekova (osim citostatika, jer su sadržavale opasnu tvar), prehrambenih proizvoda i sl., a koje mogu imati i oznake: PE-HD, PE-LD, PP
   • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. koje mogu imati i oznake: PS, P
   • Pjenasta ambalaža od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitna ambalaža za razne prehrambene proizvode od stiropora koja može imati oznaku EPS
   • Ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., koji mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET

Vrste plastike koje se ne odvajaju:

   • Plastična ambalaža od motornih ulja, pesticida, kiselina i sl.
   • Ambalaža od sredstava za čiščenje
   • Bezbojna čista folija od PE-LD (polietilena),
   • Ostali otpad, neoprana i nečista plastična ambalažu

Na koji se način odlaže plastika?

Korisnici usluge koji posjeduju posude za odvojeno odlaganje komunalnog otpada korisnu plastičnu ambalažu odlažu u posudu za korisni otpad (poklopac boje magenta).

TEKSTIL, ODJEĆA, OBUĆA

Posebno se odlažu sljedeće vrste otpada:

   • Odjeća (muška, ženska, dječja)
   • Obuća (muška, ženska, dječja)
   • Posteljina (jastuci, jastučnice, pokrivači, platno, ručnici, krpe…)
   • Remeni, marame, šalovi, kape, torbe
   • Obuća

Nije iskoristivo:

   • Mokra i prljava, pljesniva odjeća i obuće

Otpad se odlaže u spremnike u reciklažnim dvorištima.

Korisnici sa područja Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, te korisnici sa područja MO Dobreć, MO Oprić i MO Ika mogu svoj otpad odložiti u Reciklažnom dvorištu Lovran.

Korisnici sa područja Općine Matulji i područja Grada Opatije otpad odlažu u Reciklažnom dvorištu Matulji, Jurdani 50/b

Skip to content