Održavanje

Radnici R.J. Održavanje vode brigu o sigurnosti i uređenju nerazvrstanih cesta i putova, pješačkih površina, autobusnih stajališta i okretišta, kupališta i neuređenih plaža te ostale pripadajuće komunalne infrastrukture i pripadajućih objekata poduzeća na području Grada Opatije i Općine Matulji.
Dugogodišnje radno iskustvo omogućilo nam je poziciju izvrsnosti, koju konstantno dokazujemo kvalitetom i zalaganjem u radu, uvijek nastojeći dodatno poboljšati i unaprijediti našu uslugu pazeći na svaki detalj.

R.J. Održavanje sastoji se od 3 organizacijske jedinice:

GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I ODRŽAVANJE CESTA

Osnovne djelatnosti O.J. Građevinsko održavanje i O.J. Održavanje cesta su:

1) Održavanje postojeće infrastrukture oborinske kanalizacije
2) Održavanje javnih površina:

   • održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta
   • održavanje javnih izljeva

3) Održavanje nerazvrstanih cesta:

   • održavanje i radovi na asfaltiranim i betonskim kolnicima
    održavanje i radovi na kolnicima od kamenog materijala
    održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa
    čišćenje jaraka, rigola, propusta i taložnica
    košnja trave i održavanje zelenila
    održavanje potpornih i obložnih zidova

4) Održavanje opreme ceste:

   • održavanje odbojnika, zaštitnih ograda, stupića i dr.
    izrada, postava i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne prometne signalizacije

5) Održavanje cesta u zimskom periodu:

   • zimska služba

6) Održavanje pomorskog dobra

   • održavanje kupališta i neuređenih plaža

7) Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja
8) Građevinski radovi za treća lica

ELEKTROODRŽAVANJE

Osnovna djelatnost O.J. Elektroodržavanje su poslovi vezani uz održavanje javne rasvjete na području Grada Opatije te Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Poslovi sekundarne djelatnosti uključuju proširenje javne rasvjete i postavljanja svjetlosne dekoracije (uoči blagdana i manifestacija) na područjima navedenih jedinica lokalne samouprave, te poslove održavanja elektroinstalacija na objektima poduzeća.
Skip to content