Obavještavamo građane Opatije te korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako dana 17. 6. 2023. godine (subota) započinje drugi tjedni odvoz komunalnog otpada na području Grada Opatije.

S trgovačkim društvom KOMUNALAC d.o.o. ugovorena je najveća zona zahvata koju trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. može obraditi s obzirom na raspoloživa prijevozna sredstva i zaposlene radnike, a budući da se drugi tjedni odvoz vrši subotom (prvi tjedni odvoz obavlja se tijekom radnih dana u tjednu, pon-pet). Drugi tjedni odvoz obavljat će se do 15. 9. 2023. godine i to miješani komunalni otpad – siva kanta/vrećica te biorazgradivi otpad – smeđa kanta (produljenje će se razmatrati naknadno, eventualno ovisno o okolnostima atmosferskih prilika i dr.). Posebno se napominje kako će se za početak vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada (siva kanta/vrećica), dok će se s odvozom biorazgradivog otpada (smeđa kanta) započeti naknadno nakon odlučivanja Gradskog vijeća Grada Opatije o izmjenama i dopunama relevantne Odluke kojom se regulira odvoz komunalnog otpada na planiranoj sjednici dana 28. 6. 2023. godine o čemu ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Lokacije i ulice obuhvaćene drugim tjednim odvozom su:

1) Ul. dr. Ivana Poščića, Čmikovica, Obala Fana Supila, Skradinj, Ul. Andrije Štangera, Ul. Rikarda Katalinića Jeretova, Maršala Tita cijela ulica, Ul. Feliksa Peršića, Ul. Matka Laginje, Tržnica Opatija s parkiralištem, Ul. Borisa Želea, Ul. Vjekoslava Spinčića, Ul. Mate Balote, Radnička cesta, Ul. Svetog Florijana, Ul. Nikole Tesle, Ul. poginulih hrvatskih branitelja, Ul. Viktora Cara Emina, Zert, Ul. Pava Tomašića, Slatina, Trg Vladimira Gortana, Ul. Velog Jože, Ul. Joakima Rakovca, Ul. dr. Maxa Josepha Oertela, Ul. Antona Raspora, Ul. Stanka Jurdane, Ul. Antuna Mihića, Ul. dr. Andrije Mohorovičića, Belveder (Maršala Tita k.br. 29, 31), Ul. Ive Kaline, Prolaz Matka Brajše, NK “Opatija”, Ul. Mileve Sušanj, Ul. Augusta Šenoe, Križišće, Ul. 9. rujna, Ul. Eugena Kumičića, Ul. Drage Gervaisa, Ul. Jurja Dobrile i Stubište dr. Vande EkI, Ul. Vladimira Nazora, Šetalište Carmen Sylve, Put Vrutki, Put za Plahuti, Vrutki, Nova cesta od Spara do Liburnijske ul., Ulica Emila Bošnjaka, Ulica Bože Milanovića, Ulica Ive Kirigina, Veprinački put

2) Libumijska ul. (cijela) i iza “Venezie”, Ul. Antona Dminaka, Fantovo, Mulandovo, Brdo (do kapelice), Ul. bana Ivana Mažuranića, Put za Tivoli, Put za Veprinac, Ul. 43. istarske divizije, Kozji breg, Mornarska ulica

3) Primorska ul., Ul. Borisa Zrinšćaka, Put Braće Honovića, Put Oprič, Put Perišići, Konjsko

4) Poljanska cesta, Ladeti, Poljane, Jakusi

Grad Opatija snosi troškove sakupljanja komunalnog otpada, dok korisnik javne usluge snosi trošak zbrinjavanja predane količine miješanog komunalnog otpada (siva kanta/vrećica) na CGOMarišćina.

Skip to content