Pravo na korištenje grobnog mjesta ostvaruje se temeljem Rješenja o pravu korištenje odnosno Ugovora o pravu korištenja (za korisnike koji su pravo korištenja stekli u periodu do 1998. godine). Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

NASLJEĐIVANJE PRAVA KORIŠTENJA

U slučaju smrti korisnika grobnog mjesta njegovi nasljednici prijavljuju između ostale materijalne i nematerijalne imovine i pravo korištenja grobnog mjesta, odnosno nadgrobni uređaj. Prilikom prijave u ostavinskom postupku potrebno je priložiti potvrdu o pravu korištenja grobnog mjesta koju na zahtjev nasljednika izdaje upravljač grobljem. Potvrda sadrži podatke o korisniku i grobnom mjestu.
Nakon provedenog postupka osoba ili osobe koje su naslijedile pravo korištenja dužne su odmah dostaviti presliku rješenja o naslijeđivanju radi promjene podataka.
Ukoliko je evidentirani korisnik grobnog mjesta umrla osoba Upravljač grobljem ima pravo obustaviti sve radnje vezane za grobno mjesto (daljnje sahrane, izdavanje dozvole za građenje i drugo) dok se ne riješi pravo korištenja grobnog mjesta i prijenos na živuću osobu.

USTUPANJE PRAVA KORIŠTENJA

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja ovjeren od strane Javnog bilježnika (originalni primjerak) mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik. Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je priložiti ugovor o ustupanju (darovni ili kupoprodajni ugovor) ovjeren kod Javnog bilježnika. Za ugovore ovjerene prije 21.7.2017. godine potrebno je uz navedeno dostaviti i potvrdu o plaćenom porezu na promet nekretnina. Za prijenos prava korištenja po osnovi ugovora plaća se cjenikom propisana naknada.
Skip to content