Kontakt informacije

Komunalac d.o.o.
Jurdani 50/b, HR-51213 Jurdani
OIB: 30295003016

e-mail: info@komunalac-opatija.hr

Službenik za informiranje  dpo@komunalac-opatija.hr  – Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka  dpo@komunalac-opatija.hr

Radno vrijeme - Komunalac Jurdani d.o.o.
Ponedjeljak - Petak
07:00 - 15:00
Prijem stranaka
08:00 - 14:00
Dnevni odmor
10:00 - 10:30
Radno vrijeme - Libukom Jurdani d.o.o.
Ponedjeljak - Petak
07:00 - 15:00
Prijem stranaka
08:00 - 13:00
Dnevni odmor
10:00 - 10:30

CENTRALA

tel: 051 / 505 – 201
fax: 051 / 505 – 298

R.J. ODRŽAVANJE

tel: 051 / 505 – 201

R.J. USLUGA (ODVOZ OTPADA)

tel: 051 / 505 – 225

O.J. POGREBNE USLUGE – GROBLJE OPATIJA

tel: 051 / 505 – 100
fax: 051 / 505 – 103

O.J. TRŽNICE – TRŽNICA OPATIJA

tel: 051 / 505 – 224

Skip to content