Komunalni otpad

Organizacijska jedinica Odvoz obavlja poslove sakupljanja i prijevoza komunalnog otpada sa područja Liburnije i zaleđa. Također i poslove uklanjanja automobilskih olupina, čišćenje divljih deponija, deložacije i sve ostale poslove prema nalozima jedinica lokalne samouprave i ostalih pravnih i fizičkih osoba.

Kalendar (Opatija)

odvoza komunalnog otpada Grada Opatije za 2023. godinu

Kalendar (Matulji)

odvoza komunalnog otpada Općine Matulji za 2023. godinu

Kalendar (Lovran)

odvoza komunalnog otpada Općine Lovran za 2023. godinu

Kalendar (Mošćenička Draga)

odvoza komunalnog otpada Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu

Raspored postave

mobilnog reciklažnog dvorišta Grada Opatije za 2023. godinu.

VRSTE KOMUNALNOG OTPADA

  • Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
  • Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
  • Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).
  • Problematični komunalni otpad je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra za vrijeme dok se nalazi kod proizvođača tog otpada

EDUKATIVNI MATERIJALI

PROPISI, ODLUKE…

OBRASCI, NAPUTCI…

Skip to content