Zeleni otpad / otpad iz vrtova najbolje je zbrinuti na način da se kompostiranje provodi u sklopu samog vrta u kojem je otpad nastao, pri čemu dobijete visoko kvalitetno gnojivo za vrt.

Zeleni rezani otpad korisnici svih skupina mogu zbrinuti i na jedan od slijedećih načina:

   • do količine od najviše 3 m3 (za korisnike na području Općine Matulji 2 m3) mogu se dopremiti dva puta godišnje, na proljeće i jesen, i predati u reciklažnom dvorištu bez naknade,
   • moguće je dogovoriti preuzimanje zelenog otpada zapakiranog u crne vreće od 100 litara i to maksimalno 15 vreća, po cijeni iz cjenika davatelja javne usluge, a temeljem pisanog ili telefonskog zahtjeva korisnika usluge.
   • moguće je dogovoriti s davateljem usluge preuzimanje većih količina zelenog rezanog otpada i to za iznos temeljem cjenika davatelja javne usluge

Odvoz unaprijed morate dogovoriti na telefon 051 505-225, gdje ćete dobiti i sve dodatne informacije.

Kako do vlastitog komposta

Biootpad je otpad od ostataka hrane, vrtnog i zelenog otpada i čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada, a vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad kompostira na mjestu njegovog nastanka. Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada. To je postupak koji podrazumijeva aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt, i to za samo nekoliko mjeseci. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Kompostiranje otpada je jedan od načina kako se pojedinac može zalagati za očuvanje okoliša. Kompostirati možete u vlastitom vrtu u kućnom kompostištu, tako što ćete kompostirati voće, povrće, vrećice za čaj, ostatke kave, kao i lišće te otpad iz vrta. Kompost je vrijedno gnojivo i smanjuje količinu otpada na odlagalištima. Kompostiranjem jedna tročlana obitelj može smanjiti emisiju stakleničkih plinova za više od osmine tone godišnje. Kompostiranje možete vršiti u posudama za individualno kompostiranje ili kompostanama u vlastitoj izradi. Može se izgraditi od drva, žice ili cigle. Prednost kompostera u vlastitoj izvedbi je taj da njegovu veličinu možemo prilagoditi potrebama.

Za kompostiranje je potrebno

 • prostor (nekoliko četvornih metara u vrtu u hladovini)
 • daske, cigle ili mreža za izradu spremnika
 • lišće ili neko pokrivalo (npr. toptex)
 • alat potreban za kompostiranje (škare, lopata, vile, rukavice)

Što kompostiramo

 • kuhinjske otpatke (ostaci kruha, ljuske od jaja, talog od kave i čaja, filter vrećice čaja, kore voća i povrća, listovi blitve, salate…)
 • vrtni i zeleni otpad (lišće s drveta, suho granje, kora od drveta, oresci živice, trava, korov, uvelo cvijeće, zemlja iz lonaca za cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća)
 • ostale otpatke (slama, piljevina, kosa, dlaka, božićna drvca, male količine papira, papirnate maramice)

Što ne kompostiramo

Dugotrajno razgradljive i toksične materijale (otrovi), ostatke mesa i ribe, kosti, kožu, mlijeko i mliječne proizvode, ulje, masti, plastike, metal, staklo, gumu, limenke, baterije, alu folije, plastičnu ambalažu, novinski papir i časopis u boji, papirnate pelene, pepeo od ugljena, bolesne biljke, glinu, izmet životinja, lakirano i obojeno drvo, kemijske preparate i lijekove.

Postupak kompostiranja

 1. Sakupiti za kompostni materijal, potrebno je pripremiti dvije vrste biootpada: usitnjeni biootpad bogat dušikom (pokošena trava, kuhinjski biootpad, otpad iz vrta itd.) i usitnjeni biootpad bogat ugljikom (usitnjeno drvo, slama, lišće, drveni pepeo, itd.)
 2. Usitniti sav organski biološki materijal za pripremu komposta treba usitniti na komadiće veličine palca, kako bi mikroorganizmi imali što veću površinu na kojoj mogu djelovati.
 3. Odložiti materijal treba složiti na gomilu, u drveni, žičani ili u cigleni spremnik ili pak u plastični komposter (posudu za kompostiranje). Prva kompostna hrpa slaže se prema dolje prikazanom crtežu (u štampanim uputama koje možete preuzeti u linku dolje), a radi optimalnog prozračivanja.
 4. Pokriti kompostnu gomilu je neophodno zaštititi od svjetla i vremenskih utjecaja prekrivačem ili poklopcem (toptex pokrivalom, lišćem)
 5. Preokrenuti po isteku 4-6 tjedana, masu ponovo dobro izmiješati i vratiti na hrpu. Pri tome, neophodno je provjeriti vlažnost kompostnog materijala. Vlažnost provjeravamo tzv. “metodom knedle”. U šaku se uzme kompostni materijal i lagano stisne. Ako iz šake teče tekućina, previše je vode. Ako se u stisnutoj šaci ne osjeća vlažnost, vode nedostaje. Kada materijal u šaci ostane zbijen u grudi, vlažnost je primjerena.
 6. Prosijati nakon 6 mjeseci kompost se može koristiti za prihranu biljaka. Nakon 9-12 mjeseci kompost se može koristiti za neposrednu sadnju cvijeća ili za uzgoj presadnica cvijeća i povrća.

Gotovi kompost ima miris po šumskoj zemlji.

U kojem se periodu upotrebljava kompost u vrtu?

U proljeće i jesen, kada je zemlja još topla, kompost obogaćuje život u zemlji. Kad bi se dodavao ljeti postao bi presuh, a zimi je prehladno.

Što učiniti kada sve ne ide po planu?

Problem
Rješenje
Kompostna hrpa smrdi
Nedostaje kisika ili ima previše dušika. Preokrenite hrpu kako biste omogućili prozračivanje i dodajte suhog materijala da upije vlagu (suho lišće).
Otpad se ne razgrađuje
Strpljivo! Za proizvodnju zrelog komposta potrebno je otprilike godinu dana.
Hrpa je presuha
Pošpricajte hrpu vodom no pazite da pri tome ne pretjerate.
Hrpa je prevlažna
Preokrenite hrpu i dodajte materijal koji će upiti suvišnu vlagu (piljevina, suho lišće)
Hrpa privlači kukce
Kukci imaju važnu ulogu u kompostiranju.No, ukoliko se pojačano skupljaju muhe, možda u hrpi ima mesnih otpadaka koje treba izbjegavati! Također preporučljivo je otpatke povrća i voća prekriti tankim slojem zemlje ili lišća.

Želite kompostirati u domaćinstvu?! Ispunite anketu ovdje.

Skip to content