UPUTE O DODJELI NA KORIŠTENJE PRODAJNOG PROSTORA

Poslovni prostori dodjeljuju se putem javnih natječaja, koji se objavljuju u javnim glasilima (npr. Novi list ili drugi) i na ovim web stranicama.
Natjecatelj koji želi sudjelovati u javnom natječaju, predaje ponuda prema svim uvjetima određenim u raspisanom natječaju. U slučaju da ponuditelj ne ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponuda istog se ne prihvaća.
Za prodajna mjesta tipa stol, kameni stol, štand i drugo potrebno se javiti voditelju tržnice usmeno ili putem pisanog zahtjeva (pismo, elektronička pošta).

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zamolbu za zakup prodajnih mjesta (stol, štand,kameni stol i dr.):

Za tvrtke:

   • Izvadak iz sudskog registra (novijeg datuma)
   • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za tvrtku
   • Matični broj poslovnog subjekta izdan od Zavoda za statistiku

Za obrtnike:

   • Rješenje o obrtu (iz Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo)
   • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za vlasnika obrta

Za nositelje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva:

   • Rješenje Ureda državne uprave – Službe za gospodarstvo o upisu seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, Zagrebačke ili druge županije
   • OIB nositelja gospodarstva
Skip to content