Fakturiranje i naplata

Libukom Jurdani d.o.o. obavlja djelatnost fakturiranja i objedinjene naplate za i u ime Komunalac d.o.o. Jurdani i Liburnijske vode d.o.o. Ičići.
Za sve upite u svezi računa komunalnih usluga, promjene matičnih podataka vlasnika/korisnika, te reklamacije istih možete kontaktirati sljedeći broj telefona: 505-201 ili poslati e-mail na adresu: naplata@libukom.hr

Radno vrijeme službe, odnosno prijem stranaka: 8:00-13:00 h / dnevni odmor 10:00-10:30 h.

Više na web stranicama Libukom Jurdani d.o.o.

Blagajna

Groblje Opatija (samo za O.J. Pogrebne usluge)
Varljenska cesta 3
51410 Opatija

telefon: 505-100
Radno vrijeme: 8.00-13 h / dnevni odmor 10-10.30 h

Skip to content