Ekshumacije umrlih i sahranjenih osoba vrši se temeljem podnesenog pismenog zahtjeva korisnika grobnog mjesta ili opunomoćenika, odobrenja nadležne sanitarne inspekcije i tehničkih mogućnosti (protek vremena od ukopa, godišnje doba i drugo).
Zahtjev se podnosi u pisanoj formi a uz podatke o osobama koje se ekshumiraju mora sadržavati i pripadajuće dokumente:

    1. Podatke o umrloj osobi (izvadak iz matične knjige umrlih)
    2. Dokaz o podnositelju zahtjeva (preslika osobne iskaznice, izvod iz matice rođenih, izvod iz matice vjenčanih, valjane punomoći za zastupanje i/ili sl.)
    3. Podatak (potvrda) gdje će umrla osoba biti pokopana (potvrda groblja, općine, mjesnog odbora, crkve) a ukoliko se prijenos vrši na groblja kojima upravlja naše Društvo tada nije potrebna ova potvrda
    4. Podatak – dokaz za prijevozno vozilo (preslika prometne dozvole za vozilo ukoliko ga ne prevozi naša tvrtka)
    5. Za prijevoz izvan RH suglasnost MUP-a

 

Ekshumirani posmrtni ostaci mogu se prenijeti u drugo grobno mjesto na istom groblju ili prenijeti na neko drugo groblje. Kremiranje ekshumiranih ostataka nije moguće izvesti u RH. Posmrtni ostaci prenose se u adekvatnoj pogrebnoj opremi (sanduci, limeni ulošci, kutije i dr.) koja mora zadovoljiti propisane sanitarne uvjete.
Termin ekshumacije dogovora se sa nadležnom osobom Upravljača grobljem. Upravljač grobljem zadržava pravo odgode izvršenja ekshumacije ukoliko postoji spor oko prava korištenja grobnog mjesta ili prijenosa posmrtnih ostataka.

Skip to content