Uprava groblja daje grobna mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme temeljem podnesenog zahtjeva uz naknadu te o tome donosi rješenje. Dodjela grobnih mjesta vrši se prema raspoloživim ukopnim mjestima i redoslijedu pristiglih zahtjeva. Prioritet kod dodjele grobnih mjesta imaju zahtjevi u kojima se rješavaju pitanja ukopa umrlih osoba. Predstavničko tijelo lokalne samouprave može donijeti i drukčiji naputak o dodjeli grobnih mjesta na korištenje, ovisno o broju raspoloživih grobnih mjesta na pojedinim grobljima.

Osnova za dodjelu je podneseni Zahtjev koga možete preuzeti ovdje. Ispunjeni i vlastoručno potpisani zahtjev uz 20,00 kn biljega možete predati osobno upravljaču grobljem ili poslati poštom na adresu:

Komunalac d.o.o.
O.J. Pogrebne usluge
Jurdani 50/b
51213 JURDANI

Zahtjev se može podnijeti za postojeće grobno mjesto u kome su ukopane umrle osobe uz uvjet da je podnosilac zahtjeva u prvom nasljednom redu u odnosu na posljednju ukopanu osobu. Zahtjev se također može podnijeti radi kupovine grobnog mjesta za života. Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

Sve zaprimljene zahtjeve upravljač grobljem evidentira upisom na listu zahtjeva te pohrani do trenutka rješavanja. U daljnjem postupanju budući korisnik će biti obaviješten pisanim putem odnosno na način koji definira u zahtjevu.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Skip to content