CESTAR/CESTARICA
Radno mjesto
Mjesto rada: OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.03.2024.
Natječaj vrijedi do: 20.04.2024.
Posloprimac
Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
  PKV/NKV
   dnevno održava kolnik cesta i objekata u zaštićenom pojasu ceste (uklanjanje osolina; nanosa na
  usjecima, zasjecima i nasipima; čišćenje bankina; košenje trave i obrezivanje zelenila uz prometnice);
   dnevno čišćenje objekata za odvodnju atmosferskih voda – jaraka, rigola, propusta, slivnika,
  taložnica;
   prati mehanizaciju pri čišćenju snijega;
   posipa prometnice za slučaj nastanka poledice;
   po potrebi dežura u zimskoj službi;
   izvještava o stanju i prohodnosti cesta i ako primijeti oštećenja, odrone kamenja ili druge predmete
  na cesti dužan je odmah ukloniti, a ako to sam nije u mogućnosti o tome izvješćuje poslovođu
  održavanja ili voditelja operative a mjesto obilježava znakom opće opasnosti;
   obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Momentalno stupanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, respektabilna plaća te uz sva osnovna
prava radnika propisana Zakonom o radu i dodatna prava radnika koja su regulirana Kolektivnim
ugovorom.

Poslodavac: KOMUNALAC, Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Kontakt:

 • osobni dolazak: JURDANI/JURDANI 50 /B
 • najava na telefon: 051 505287
 • mobitel: 099 3133026
 • pisana zamolba: Jurdani/Jurdani 50/b
 • e-mailom: ivora.hruncev@komunalac-opatija.hr;
Skip to content