Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula u stanu ili bolnici.

SMRTNI SLUČAJ U STANU ILI KUĆI

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

  • Nazvati policiju (192)
  • Službene osobe pozvat će mrtvozornika
  • Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz
  • Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga
  • Pozvati Komunalac d.o.o. – O.J. Pogrebne usluge na broj telefona 051 505 100 radi dogovora o preuzimanju umrle osobe
  • Ukoliko je pokojnik imao ugovorenu posmrtnu pripomoć tada treba ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika
  • Sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih. Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. Kontakt brojeve matičnog ureda pronaći ćete na ovom linku.
  • Obratiti se upravljaču grobljem na adresi Varljenska cesta 3, Opatija (ured na opatijskom groblju) radi dogovora o sahrani

SMRTNI SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Republike Hrvatske potrebno je:

  • Javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena
  • Dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu
  • Na bolničkom odjelu – patologiji (ne na odjelu gdje je osoba liječila) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
  • Ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa u uredu Komunalac d.o.o. – O.J. Pogrebne usluge, Varljenska cesta 3, Opatija (opatijsko groblje)

Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka.
Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi moraju se obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti.
Na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

OBVEZNA OBDUKCIJA

Obdukcija se mora provesti u sljedećim slučajevima:

  • Ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka
  • Ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata
  • Ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu
  • Ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi
  • U slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnom zakonu.

IZNENADNA / NASILNA SMRT

Ako mrtvozornik ocijeni da je do smrti došlo pod sumnjivim okolnostima, odnosno da je riječ o nasilnoj smrti u svezi s kaznenim djelom, dužan je obavijestiti policiju.
Kada se radi o nagloj smrti, a uzrok joj je nepoznat, odnosno nejasan, mrtvozornik je obvezan zatražiti provedbu obdukcije te će pokojnik biti prevezen na Zavod za sudsku medicinu, a obitelj će od bolnice ili mrtvozornika dobiti potvrdu o smrti. Doktor medicine koji je obavio obdukciju obvezan je o njezinim rezultatima obavijestiti tijelo državne uprave, odnosno zdravstvenu ustanovu određenu za nadzor nad radom mrtvozornika uz dostavu pisanog nalaza o obdukciji.

Skip to content