Električni i elektronički otpad (EE otpad) spada u posebne kategorije otpada (PKO). Sadržava vrijedne metalne i nemetalne sirovine koje se dobiju materijalnom oporabom (recikliranjem), a mogu se koristiti i u energetske svrhe. Izdvajaju se i dijelovi koji se koriste za ponovnu uporabu.

Kategorije električne i elektroničke opreme:

  1. Veliki kućanski uređaji
  2. Mali kućanski uređaji
  3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
  4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
  5. Rasvjetna oprema
  6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
  7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema
  8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)
  9. Instrumenti za praćenje i kontrolu
  10. Automatski samoposlužni uređaji

SAKUPLJANJE

Sakupljanje EE otpada sastoji se od prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja u svrhu prijevoza na obradu.
Za posjednika EE otpada zbrinjavanje je potpuno besplatno. Ovlaštene tvrtke sakupljači ili njihovi ovlašteni podsakupljači preuzet će EE otpad od posjednika i zbrinuti ga na siguran način.
Sakupljač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada. Obvezan je od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti, bez naplate i unutar 20 dana od poziva i predati ga obrađivaču.

Posjednik EE otpada otpad može zbrinuti bez plaćanja naknada na sljedeći način:

  1. Pozivom na besplatni telefonski broj, na e-mail, slanjem SMS poruke ili prijavom preko WEB portala, u kategoriji i vrsti EE otpada (kućanstvo, registrirane osobe)
  2. Povrat EE otpada prodavatelju po načelu „jedan za jedan“, za posjednika iz kućanstva, za kategorije 1. do 6.
  3. Povrat žarulja prodavatelju koji u prodajnom programu ima žarulje (halogene, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja) za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
  4. Povrat prodavatelju EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm, čija trgovina ima veću prodajnu površinu od 400 m2, za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
  5. Samostalnim odlaganjem EE otpada u sakupljačke centre. Adrese sakupljačkih centara nalaze su po mjestima pojedinih županija/Gradu Zagrebu a zajedno sa kontaktima ih možete pronaći ovdje.
  6. Samostalnim odlaganjem putem organiziranih sakupljačkih akcija od strane ovlaštenih sakupljača, sukladno zakonskim odredbama

Napomena: EE otpad sakupljaju ovlašteni sakupljači odvojeno od komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada i od krupnog otpada!

Ovlašteni sakupljači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

  • Tvrtka METIS d.d., 51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju i Ličko-senjsku županiju.
  • Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 10. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku.
   Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 444 110, SMS: 098 444 110, www.eeotpad.com, e-mail: prijava@eeotpad.com
  • Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.
   Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 02 04, www.cezar-zg.hr , e-mail: info@cezar-zg.hr

*Izvor podataka – stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Skip to content